U polskich wybrzeży znajduje się wiele punktów, które zwiastują żeglarzom zakończenie podróży i zejście na stały ląd. Jednym z nich jest latarnia morska w Kołobrzegu. W mieście tym po raz pierwszy zapalono światło nawigacyjne w roku 1666. Znajdowało się ono wówczas na wieży nowo powstałego budynku zarządu portu. Początkowo jednak jego charakter pozostawał okazjonalny – zapalano światło jedynie wtedy gdy statek zbliżał się do kołobrzeskiego portu.

O latarni

Światło zaczęło być włączane stale, każdej nocy około 200 lat później. Umiejscowione zostało wówczas na maszcie z wysięgnikiem zamontowanym na stacji pilotów. Stosowana była lampa Fresnela, w której spalany był olej rzepakowy. Latarnia zużywała w tamtym czasie około 77 kg. tego paliwa rocznie. Do obowiązków latarnika należało kontrolowanie aby ogień nieprzerwanie się palił, aby nie zabrakło oleju oraz niedopuszczenie do zadymienia optyki.

Wysokość i zasięg

Latarnia znajdowała się na wysokości 7,8m.n.p.m., posiadała zasięg około 5 mil morskich, emitowane światło było w kolorze białym. W roku 1896 światło latarni przeniesiono na wysokość 8,6m.n.p.m. , kolor światła został zmieniony na czerwony i zastosowana została soczewka ogniskowa 250mm, dzięki czemu latarnia zyskała zasięg do 6 mil morskich. Punk nawigacyjny znajdował się podobnie jak wcześniej na budynku stacji pilotów, u nasady wschodniego falochronu – obecnie w tym miejscu usytuowany jest bosmanat portu.

W kolejnych latach latarnia w Kołobrzegu ulegała licznym przemianom i podwyższeniom, co doprowadziło ją do obecnego wyglądu. Dziś znajduje się ona na wysokości 26 metrów nad otaczającym ją terenem, będąc już osobnym budynkiem zlokalizowanym u wejścia do portu. Źródłem światła jest obrotowy aparat optyczny z dziesięcioma ścianami świetlnymi z dwiema żarówkami na każdej z nich – moc 200W każda. Światło kołobrzeskiej latarni sięga aż 16 mil morskich i już z daleka sygnalizuje marynarzom i żeglarzom bezpieczny powrót do domu po długiej i wyczerpującej podróży.