Góry Świętokrzyskie to obok Sudetów najstarsze pasmo górskie w Polsce. Góry te leżą w południowo-wschodniej części kraju na wyżynie kieleckiej. Nazwa gór pochodzi od relikwii Świętego Krzyża, które przechowywane są w klasztorze na Łysej Górze. Najwyższe pasma tych gór to Łysogóry z najwyższym szczytem Łysicą leżącym na wysokości 612m. n. p. m.

Najstarsze pasmo górskie

Góry Świętokrzyskie oglądane z daleka rysują się jako niewysokie wzniesienia. Łysogóry w całości znajdują się na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego i objęte są ochroną.

Góry porośnięte są lasami jodłowymi i bukowymi, a charakterystycznymi cechami krajobrazu są strome stoki i głębokie doliny. Zmiany w skorupie ziemskiej na przestrzeni milionów lat sprawiły, że stare góry świętokrzyskie mają ciekawą budowę geologiczną. Zachowały się tutaj m. in. pozostałości dawnych puszcz, które w niektórych miejscach mają pierwotny charakter. Góry Świętokrzyskie posiadały liczne bogactwa naturalne. W przeszłości na ich terenie znajdowały się ośrodki górnictwa rud żelaza, ołowiu i miedzi.

Pozostałości po piecach dymarskich, w których produkowano żelazo można do dziś oglądać w muzeum w Nowej Słupi. Góry Świętokrzyskie mają również swój udział w kształtowaniu historii Polski. W czasie powstania listopadowego zakłady przemysłowe mieszczące się na terenie gór produkowały broń dla powstańców. W czasie powstania styczniowego góry te były miejscem manifestacji i walk. Na Kielecczyźnie stoczoną wówczas ponad dwieście bitew i potyczek.

W czasie II wojny światowej w okolicznych wsiach i miasteczkach odbywały się liczne egzekucje i pacyfikacje. Liczne pomniki i cmentarze, które możemy oglądać do dziś są tego naocznym dowodem. Na terenie gór działały liczne oddziały partyzanckie, które wpisały się w historię naszego narodu. Bogata historia, rozmaitość terenu i ciekawe atrakcje turystyczne sprawiają, że wycieczka w góry Świętokrzyskie ciekawe przeżycie dla wielu turystów.

Atrakcje dla turystów

Do najważniejszych ośrodków turystycznych tego regionu należą Święta Katarzyna i Nowa Słupia. Walory turystyczne gór zapewniają doskonałe warunki do uprawiania turystyki aktywnej. Do najciekawszych atrakcji turystycznych regionu należą Święty Krzyż, Jaskinia Raj i Dąb Bartek. Mieszczący się na szczycie Łysicy Klasztor Świętego Krzyża liczy sobie ponad tysiąc lat. Klasztor został wybudowany za panowania Bolesława Chrobrego dla Ojców Benedyktów. Od stuleci klasztor przechowuje relikwie krzyża, na którym miał umrzeć Jezus Chrystus.

Dąb Bartek

Na terenie Gór Świętokrzyskich znajduje się również Jaskinia Raj, która uważana jest za najpiękniejszą jaskinię w Polsce. Rośnie tu również liczący sobie ponad 700 lat Dąb Bartek – najbardziej znane drzewo w Polsce. Góry świętokrzyskie to jedne z najstarszych gór w Polsce. Chociaż góry te nie zadziwiają ani wysokością pojedynczych wzniesień, ani dzikością stoków to ciekawe ukształtowanie skał, bogata historia i liczne atrakcje sprawiają, że góry te chętnie odwiedzane są przez turystów.